Algemeen

Het algemeen bestuur (AB) wordt gevormd door de voorzitters van de diverse secties, waarbij elke sectievoorzitter zich desgewenst kan laten vertegenwoordigen door een door hem benoemde volledig gemandateerde plaatsvervanger. Vanuit het AB is een dagelijks bestuur (DB) benoemd, bestaande uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die ook als zodanig deze functies vervullen binnen het AB. Het AB en het DB worden samen aangeduid als het "bestuur".

 

Vergaderdata 2018 AB

  6 maart
26 juni
 4 september
11 december

NVKC
NVKC
NVKC
NVKC

Vergaderdata 2018 DB

  6 februari
29 mei
21 augustus
27 november

NVKC
NVKC
NVKC
NVKC

Vergaderdata 2018 Penningmeesters

15 mei
14 augustus      

NVKC  
NVKC

Vergaderadres en -route

NVKC

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands