FAQ

Veel Gestelde Vragen

Is de SKML een commerciële organisatie?

Nee! De SKML is een stichting zonder winstoogmerk. Eventuele financiële overschotten worden aangewend ten bate van onderzoek, kwaliteitsverbetering van rondzendingen, verlaging van deelnamecontributie en/of reservefondsvorming. De SKML staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055610. Voor meer informatie klik hier: Wie zijn Wij

[top]

Voor welke datum moet ik mijn deelname opzeggen?

De SKML hanteert een deelname per kalenderjaar. Dit houdt in dat deelname loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen van deelname in het volgende jaar dient schriftelijk per email of QBasebericht - te geschieden vóór 1 november  van het lopende jaar. Meldt u zich na deze datum af, dan bent u de jaarcontributie over het er op volgende jaar verschuldigd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

[top]

PDF-bestanden openen, Acrobat Reader installeren?

Voor het lezen van PDF-bestanden kunt u Acrobat Reader eenvoudig en gratis installeren op uw computer. Ga naar de site en volg de instructies.

[top]

Hoe stel ik het handigst een vraag aan het CFB?

Het handigst stelt u uw vraag per email aan office@nospamskml.nl.
Wanneer u teruggebeld wilt worden kunt u dit aangeven. Uw vraag wordt doorgezonden naar de juiste persoon (secretariaat, technisch deskundige, vakinhoudelijk deskundige of beleidsmedewerker) en per email of telefonisch beantwoord.

[top]

Hoe kan ik de SKML betalen?

U kunt de SKML uitsluitend betalen via een opdracht aan uw bank tot overmaking van het bedrag op de bankrekening van de SKML.

Betaling via credit card, cheque of anderszins is niet mogelijk.

U vindt onze financiële gegevens hier.

[top]

Is het toegestaan om monstermateriaal bestellen van een rondzending waar ik niet aan deelneem?

Ja, dit mag. Indien u deelnemer bij SKML bent en aan minimaal 1 rondzending deelneemt, mag u elk monstermateriaal bestellen.

Het kan zijn dat een sectie het wel beperkt tot deelnemers aan de betreffende rondzending als er een mogelijk tekort is aan materiaal.

[top]

Mijn gemiddelde zoals gerapporteerd op de overzichtspagina is anders dan het gemiddelde dat ik zelf bereken. Hoe kan dat?

Zoals vermeld in 2.6 van de handleiding op http://www.skml.nl/uploads/10/84/1084b4a6a08cd63b8d45e41dad43fd95/MUSE-handleiding-versie-2.1.pdf worden de individuele punten voorzien van een tijdweging. Ook binnen een ronde tellen de nieuweste punten harder mee dan de oudere. Daardoor dragen de nieuwste punten meer bij aan het gemiddelde.

[top]

Ik neem deel met meer dan één cluster en zie dat de gemiddelden en referentiewaarden in de overzichtspagina verschillend zijn voor de verschillende clusters met dezelfde methode. Hoe kan het dat de referentiewaarde niet voor iedereen gelijk is?

Indien de referentiewaarde afwijkt, is er sprake van uitbijters. Wanneer door uitbijters een bepaald punt niet mee doet, zal het gemiddelde van de overgebleven punten daardoor veranderen. Om toch een vergelijk tussen gemiddelde en referentie mogelijk te maken, zal de referentiewaarde voor dat betreffende monster voor dat cluster ook worden uitgesloten. De referentiewaarden per monster zoals weergegeven onder de histogrammen zijn wel steeds voor alle clusters en deelnemers gelijk.

[top]

Mijn punten liggen binnen het gebied waarop wordt gescored (groen bij TEa en blauw bij SA) en toch krijg ik niet alle punten. Hoe kan dat?

De spreiding rond de regressielijn bepaalt uw binnenlabprecisie die we weergeven met gele balken. U verdient één punt wanneer de binnenkant van de balk binnen het tolerantiegebied valt (2 sd) en 2 punten wanneer ook de buitenkant (4,5 sd) binnen het tolerantiegebied valt. Dus niet alleen de ligging van uw punten moet voldoen, maar ook de spreiding.

[top]

Na een aanpassing van onze test die stabiel suboptimaal lag, liggen we nu op het niveau van de referentie. I.p.v. een scoreverbetering, zien we dat het laatste punt als uitbijter wordt aangemerkt en blijft onze score onveranderd. Hoe kan dit?

SKML streeft inderdaad naar ondersteuning van de 4O systematiek. We willen afbeelden of een interferentie heeft geholpen. Door de juiste ligging van het laatste punt, ziet u dat uw interferentie goed was. Dat zich dit niet onmiddelijk in een betere score vertaalt, komt door de dubbele uitbijterprocedure. We verwijderen niet alleen punten die zoveel van referentie of consensus afwijken dat ze waarschijnlijk niet representatief zijn, maar ook waarden die teveel afwijken van de eigen regressielijn. Daardoor kan het voorkomen dat bij een trendbreuk van een stabiel, maar verkeerd liggend proces, kortdurend, betere punten als uitbijter worden aangemerkt. Omdat nieuwe punten door de tjidweging extra gewicht krijgen in de regressielijn, zal dit probleem nooit lang duren. Bovendien passen we vanaf 2015 een tolerantere uitbijterprocedure toe, waardoor punten niet meer binnen 3 sd, maar 4 sd van hun eigen regressielijn moeten vallen.

[top]

Zijn jullie rondzendmonsters CE gemarkeerd?

CE staat voor Conformité Européeenne, wat zoveel zegt als: "Voldoet aan de betreffende Europese regelgeving".
Voor reagentia en apparatuur in medisch diagnostische laboratoria betreft dat de IVD regelgeving.
Rondzendmonsters hoeven niet te worden beschouwd als een IVD artikel en hebben daarom geen CE-markering nodig. Net als patiëntmonsters zijn ze immers uniek en tegen de tijd dat een CE-markering kan worden afgegeven allang onbruikbaar geworden.

[top]

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands