Algemeen

Humorale Immunologie

  • De Sectie Humorale immunologie houdt zich bezig met de uitvoering van de rondzendingen ten behoeve van de immunologische diagnostiek in lichaamsvloeistoffen.
  • De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door de sectie Humorale immunologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de NVVI, NVKC en NVMM.
  • Voor vakinhoudelijke informatie over de rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de sectieleden. Samenstelling van de sectie Humorale immunologie vindt u hier.
  • Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het Centraal Facilitair Bureau (zie Lidmaatschap). Het CFB verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base-systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via het CFB van de SKML.

Opzet Rondzendingen

  • De sectie humorale immunologie omvat een twaalftal rondzendingen waarvan de rondzendingsfrequentie en het aantal monsters per rondzending verschilt. Onderaan deze pagina vindt u de links naar de betrokken rondzendingen.
  • De rondzending wordt verzorgd door diverse afdelingen in Nederland (zie eveneens onderaan deze pagina).
  • Het materiaal wordt eerst door het referentielaboratorium beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen en bij de rondzendingen wordt, zoveel mogelijk, bij ieder monster een korte casus-omschrijving meegestuurd, evenals conclusie- en verdiepingsvragen.
  • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het CFB van de SKML via het computersysteem QBase. Dit is nog niet voor alle rondzendingen gerealiseerd. Het streven is dat dit op termijn voor alle rondzendingen gerealiseerd wordt. Kort na inzenden kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien. De conclusie- en verdiepingsvragen worden door het referentielaboratorium beoordeeld, de resultaten hiervan volgen later. Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, als ook een educatieve bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
  • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.

Doelstellingen sectie

  • De sectie stelt regelmatig een beleidsplan op en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van zowel de NVVI als van de SKML.

Belangrijke links en informatie

Rondzendingen

In verband met beperkt verkrijgbaar materiaal is het niet mogelijk om van de sectie HIM extra rondzendmateriaal voor validatie te bestellen.

Voor inhoudelijke informatie over de rondzendingen humorale immunologie  wordt u doorverwezen naar de rondzender (zie de 'links' rechts onderaan deze pagina). In de toekomst zal hier een link volgen naar het Compendium Klinische diagnostiek (opvolger van het diagnostisch kompas).

Verslagen

Hier vindt u jaarverslagen
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands